Veiledning for opprettelse av lisenser i Sportsadmin

Fra og med 2017 vil utsendelse av lisenser skje fra klubben, gjennom lisensmodulen i Sportsadmin. Det undersøkes om vi skal opprette kid-nummeravtale med banken, for lettere sporing av innbetalinger, Mer informasjon om dette kommer.


1) Lagleder eller person med ansvaret for lisenser i klubben (funksjonen "medlemsansvarlig" i Sportsadmin) logger seg på Sportsadmin
med sin personlige brukerinformasjon. Dersom klubben ikke har opprettet funksjonen "medlemsansvarlig" i Sportsadmin, kan lagleder opprette funksjonen "medlemsansvarlig" for seg selv eller annen person i styret fra "Organisasjon" og "Funksjoner og verv", i venstremenyen.

Funksjoner og verv


Funksjonen "medlemsansvarlig" finnes i nedtrekksmenyen og legges til riktig person i styret
 

2) Har man funksjonen "Medlemsansvarlig" vil man finne valget "Lisens" i venstremenyen. Herfra kan man velge enten å se eksisterende lisenser (fra tidligere år eller utskrevne lisenser for inneværende år), eller opprette ny lisens for én eller flere personer. Første gangen du sender ut lisens for en sesong, eller når du legger til en ny lisens senere i sesongen, så velger du "Opprette ny lisens"3) Velg lisensperiode, det er kun én mulighet dersom man skal opprette ny lisens.

4) Legg til personer ved enten å søke etter en bestemt person i klubbens medlemsdatabase, eller søke "tomt" og få opp alle medlemmene i klubben. Du huker av de spillerne som det skal skrives ut lisens for. Dersom en spiller ikke finnes i listen, velger du "opprett ny" og følger stegene videre for å opprette en ny spiller i medlemsdatabasen. Når du har valgt de personene som skal ha lisens, så trykker du "neste"

5) Her velger du lisensdetaljer. Du kan angi forskjellige typer lisenser for de forskjellige spillerne, om de vil ha "basis" eller "utvidet" lisens. Etter dette velger du hvordan lisensen skal sendes ut:

  • "Ingen utsendelse": Bruk dette alternativet dersom klubben/gruppa skal betale lisensene for spillerne. Det blir da ikke sendt ut melding om utskrevet lisens, verken til person eller gruppe. Men valgte lisenser vil bli registrert og kan finnes igjen under "eksisterende lisenser" - se steg 1. Herfra kan klubben legge aktuelle lisenser til sin "handlekurv" og foreta betaling på vegne av spillerne sine. 
  • "Send til person": Spilleren vil få en melding i sin profil på MinIdrett.no hvor de kan foreta personlig betaling direkte gjennom online-løsning og VISA-kort. De velger "Min profil" → "Lisenser" og følger stegene videre for å gjennomføre betaling.
  • "Send til gruppe": Dersom man ønsker å sende e-post til en bestemt gruppe, kan man gjøre dette her. Det vil da komme en melding til aktuell gruppe med betalingsinformasjon for de utskrevne lisensene. Men dette er mer aktuelt for fleridrettslag. For våre klubber/lag er det mest aktuelt å velge "ingen utsendelse" eller "send til person".

 

6) Nå skal lisensene være registrert. Lisensene vil bli registrert så snart som mulig av forbundskontoret etter hvert som de blir betalt. Oppdatert liste over betalte/utestående lisenser kan klubben når som helst hente ut fra "steg 1". Her kan man også hente ut registrerte lisenser fra tidligere år (først år 2016). Etter at betalingen er registrert vil også spilleren kunne skrive ut eget "lisenskort" i MinIdrett.no, under "Min profil" → "Lisenser".