Hva er Forbundsserien i Baseball?

NSBF er stolte over å lansere en helhjertet satsing på å skape mer aktivitet i form av bredde og grasrot. Forbundsserien er Europas første turnering av sitt slag, og vår visjon er at dette skal bli en stor lekeplass for alle som ønsker å spille organisert baseball i Norge.

Hva er Forbundsserien og hvorfor vil man delta?

Forbundsserien er ligaen for lag som ønsker å ha det gøy med baseball, og få hjelp til utvikling. Her er barrierene for å delta lave, og belønningene høye.

Her er det få krav for å være med og ingen bøter eller straffer.

Vi bygger Forbundsserien på prinsippene:

 • Forbundets visjon GØY hver gang! Vi er Grenseløse, Økende og Ytende!
 • Aktiv deltakelse
 • Inkluderende for alle
 • Vennskap og gentlemen's agreements

Hva spiller man for?

 • Vi spiller for å ha det gøy!
 • De beste klubbene spiller for å kvalifisere seg til Norgesmesterskapet der de kjemper mot klubber fra Eliteserien
 • Det blir flust av pokaler og andre premier på årsavslutningen - ikke bare for de beste sportslige resultatene! Eksempler på priser (under utarbeidelse):
  • Topp 3 klubber i seiersprosent
  • Individuelle premier for beste batter, pitcher, årets strike thrower, årets juniorspiller osv.
  • Premier og oppmerksomheter til klubber som viser spesielt engasjement. For eksempel:
   • Årets Aktive - laget som spiller flest offisielle kamper
   • Årets Arrangør - laget som har de kuleste arrangmenetene på hjemmekampene
   • Årets Hashtaggere - laget med best tilstedeværelse på sosialemedier
   • Med mer...!!

Hvilke krav er det for å være med?

 • Det viktigste kravet er at dere vil spille baseball med andre som vil ha det gøy!
 • Dere må dokumentere at dere har minst ni spillere på roster før sesongstart (ikke vær bekymret - dere kan låne spillere om dere er litt få)
 • Alle spillere må betale lisens
 • Dere må ha tilgang til et område å spille på - dette kan gjerne bare være en gresslette. Banen kan bygges før kampen!
 • For å bli rangert på slutten av året må laget ha spilt minst 8 offisielle kamper
 • Man må overholde normal etikette med tanke på sportslig opptreden
 • Minimal rapportering med tanke på resultater og scorekeeping

Hvordan planlegges kampene?

 • Turneringskomiteen hjelper til med å planlegge kampene, basert på innspill og ønsker fra klubbene
 • Ellers avtaler dere direkte med hverandre - gi beskjed til Teknisk Direktør så fort dere har avtalt tid og sted!
 • Mer informasjon om dette kommer snart!

Hva skal til for å melde seg på?

 • Fylle ut et påmeldingsskjema
 • Lansere roster med minst 9 spillere
 • Beskrivelsen av hjemmebane
 • Informasjon så turneringskomiteen kan planlegge

Når er en kamp offisiell?

 • Når en kamp rapporteres til TD med følgende info
  • Score sheets fra begge lag, utfylt etter beste evne
  • Korrekt utfylt dommerrapport fra minst én dommere
  • Signatur fra lagledere
 • Det er spilt minst fem innings (med mindre væravbrudd eller liknende)

Hva med walk-overs?

 • Walk-overs finnes ikke - dette avtales mellom klubbene
 • Men for å bli vurdert i rangeringen av serien må man altså ha split minst 8 offisielle kamper
 • Dersom en klubb blir direkte skadelidende av en walk-over fra andre klubben kan dette telle som en offisiell kamp når antall spilte kamper telles

Rosters

 • Alle spillere må betale lisens
 • Alle lag melder rosters på forhånd, og holder dem oppdatert underveis med støtte fra Teknisk Direktør
 • Lag kan låne spillere helt fritt mellom seg, også midt i kampen
 • Stats teller ikke når du spiller på andre lag
 • Ingen begrensninger på nasjonalitet eller alder på spillere (utvoer barneidrettsbestemmelsene)

Scorekeeping

 • Lagene oppfordres til å hjelpe hverandre å føre score
 • Fullstendig score sheet må sendes inn for at kampen skal være offisiell
 • Det blir lansert Insentiver for å ha "sertifiserte" scorekeepere

Dømming

 • Klubbene selv avklarer hvem som dømmer
 • Dommer kan være fra en av klubbene som spillere, men vil da ikke få betalt
 • Dommere fra klubber som ikke spilller får betalt etter NSBF satser
 • Ved tre dommere utbetales bonus til arrangørklubben

Regler

 • Vi bruker Official Baseball Rules med følgende tilpasninger
  • Extra Hitter is allowed
  • Designated hitter for anyone
  • Designated runner for pitcher or catcher
  • Re-entry is allowed
  • Maks 10 runs per inning
  • Noen andre speed-up rules
 • PS., alle regler kan tilpasses hvis klubbene og dommere er enige

Hva er sammenhengen mellom Eliteserien og Forbundsserien?

 • Eliteserien og Forbundsserien er to helt seperate ligaer med ulike regler og retningslinjer
 • Spillere kan stå på rostere for både Eliteserien-klubb og Forbundsserien-klubb, men dette må avklares på forhånd med Teknisk Direktør
 • OBS! Denne regelen er fortsatt oppe til diskusjon. Vi kan ikke garantere at dette blir endelig løsning

Hvordan rykker vi opp til Eliteserien?

 • Siden det er to parallelle ligaer er det ikke noe automatikk i opprykket
 • For å spille i Eliteserien må man søke basert på at man oppfyller gitte kriterier: Disse kriteriene vil vi komme tilbake med

Jeg lurer på noe annet!

Så ta kontakt da vel!

Hovedkontaktpersoner er Teknisk Direktør Alex Guilford, eller Generalsekrtær Bjørn Christian Thode.
Kontaktinformasjon