Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


1) Lagleder eller person med ansvaret for lisenser i klubben (funksjonen "medlemsansvarlig" i Sportsadmin) logger seg på Sportsadmin
med sin personlige brukerinformasjon. Dersom klubben ikke har opprettet funksjonen "medlemsansvarlig" i Sportsadmin, kan lagleder opprette funksjonen "medlemsansvarlig" for seg selv eller annen person i styret fra "Organisasjon" og "Funksjoner og verv", i venstremenyen.
Image Removed -
Funksjoner og verv
 Image Removed - Image Added

Funksjonen "medlemsansvarlig" finnes i nedtrekksmenyen og legges til riktig person i styret
 Image Added

2) Har man funksjonen "Medlemsansvarlig" vil man finne valget "Lisens" i venstremenyen. Herfra kan man velge enten å se eksisterende lisenser (fra tidligere år eller utskrevne lisenser for inneværende år), eller opprette ny lisens for én eller flere personer. Første gangen du sender ut lisens for en sesong, eller når du legger til en ny lisens senere i sesongen, så velger du "Opprette ny lisens"

...

3) Velg lisensperiode, det er kun én mulighet dersom man skal opprette ny lisens.

4) Legg til personer ved enten å søke etter en bestemt person i klubbens medlemsdatabase, eller søke "tomt" og få opp alle medlemmene i klubben. Du huker av de spillerne som det skal skrives ut lisens for. Dersom en spiller ikke finnes i listen, velger du "opprett ny" og følger stegene videre for å opprette en ny spiller i medlemsdatabasen. Når du har valgt de personene som skal ha lisens, så trykker du "neste"

...