Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Image RemovedImage Added


Info

Velkommen til siden for Norgesmesterskapet i softball

NM i softball er en utslagsturngering mellom klubber i NSBF, etter påmelding.

Vinneren kan krone seg selv Norgesmester!

På denne siden finner du all informasjon du trenger - både som fan, spiller og lagleder.
Info
iconfalse

Lag

Content by Label
showLabelsfalse
max20
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "nmsb19-lag"
Statistikk

Få oppdatert statistikk for  hos Game Changer.


Dommere

Teknisk Komité: 

Scorekeepere

Teknisk Komité: 


Tabell
Page Properties Report
pageSize40
sortByWin %
reverseSorttrue
cqllabel = "nmsb19-lag" and space = currentSpace ( )


Kamper

Page Properties Report
firstcolumnKamp
pageSize40
sortByTitle
cqllabel in ( "2019" , "nmsb19-kamp" ) and space = currentSpace ( )

Note

Game Pack Template is ready. Update as you please, and delete this comment